http://bayanbox.ir/view/8555757091754222264/photo-2016-08-26-18-04-16.jpgمی دانم

آخر یک روز

خسته می شود از نیامدنش

شوخی که نیست

مگر آدم

چقدر می تواند نیاید !


.............................................

+التماس دعا

+فردا مراسم داریم و خانواده شهید باباسی هم تشریف میارن

+چقدر بعضیا خوابن