افسران - شهید محمد بلباسی


با نوای کاروان ... از نو بخوان آهنگران
چون در باغ شهادت را کلید آورده اند ...با نوای کاروان ... با نوای کاروان ...
بار بندید همرهان ...

........................................................................

+ما وقتی رفته بودیم راهیان نور ایشون مسئول ما بودن .مرد خیییلی خوبی بودن. با اینکه برخوردی باهاشون نداشتم ولی خیلی جذب ایشون شده بودم. برام سوال بود که چرا انقدر ایشون روی من تاثیر گذاشته. یک بار هم برامون سخنرانی کرده بودن حرفاشون تاثیر گذار بود و حالمو عوض کرده بود. وقتی داشتن حرف میزدن واقعا دلم میخواست گریه کنم . اونجا من عکاس مدرسمون بودم و خیلی هم ازشون عکس گرفتم . خلاصه هرچی ازشون بگم کم گفتم . خیلی هم دنبال اسمشون بودم ولی پیدا نکردم

+ فردا هم مراسم وداع شهید بلباسی هست