افسران - حاجی ...


بسم رب الحسین ع
حاجی جان !
همه ی راز های دلمان را میدانید در این چند خط نمی گنجد پس میگذاریم تا شب فرا برسد و ما در زمزمه های شبانه ، در دل تاریکی ، بدور از چشم ها با قطره قطره اشک روی سجاده مان با خدا میگوییم ...

حاجی ناراحت نشوید که گفتیم با خدا می گوییم ها !!!
آخر امروز که تولدتان است فهمیدم که در گوش دلمان آهسته گفتید : هرچند که ما را دوست دارید و عکس هایمان پشت در اتاقتان هست یا روی دیوار اتاقتان ولی ...
بچه ها!!
یک وقت نکنه یادتون بره ! فدایی شهدا بودن وسیله ست!
فدایی امام زمان عج باشید ...
فدایی حضرت مادر س ...
فدایی امام حسین ع ...

فدایی خدا ...